Aktualności

Warsztaty dla dzieci

14.06.2021

W pierwszych dniach czerwca, nasze 5 i 6 latki uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej „Żyj zdrowo”. Podczas warsztatów, przedszkolaki podejmowały tematyką „Savoir – vivre dla dzieci” – grupy V i VI, oraz „Od nieśmiałości do pewności” – grupy VII i VIII. Podczas zajęć dzieci młodsze poznawały zasady dobrego zachowania wobec innych, stosowania słów grzecznościowych oraz do przestrzegania higieny przed i po posiłku. Dzieci kształtowały także umiejętności społeczne  m.in. porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Przedszkolaki doskonaliły swoje umiejętności w zakresie utrzymywania ładu i porządku, oraz okazywania szacunku osobom starszym. Starsze dzieci w atmosferze przyjaźni, bezpieczeństwa i zaufania; uczyły się dostrzegania swoich mocnych stron; budowania pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości; oswajania z nieśmiałością i poszukiwania sposobów na jej przezwyciężenie. Warsztaty prowadzone były w formie zabawowej, co umożliwiało rozwijaniu konkretnych umiejętności w czasie zorganizowanych zadań i odgrywanych scenek.

Najnowsze wpisy: