Aktualności

W drodze do przedszkola_PPP

16.06.2021

W DRODZE DO PRZEDSZKOLA

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które w wyniku pandemii nie uczęszczały do przedszkola
przez dłuższy okres czasu

Opis: Zajęcia o charakterze adaptacyjnym przygotowujące dzieci do powrotu do przedszkola po okresie pandemii. W przyjaznej atmosferze dzieci przypomną sobie jak wesoło można się bawić z koleżankami i kolegami oraz jakie zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej im w tym pomagają.  Spotkania będą służyły nauce umiejętności kluczowych dla funkcjonowania w grupie rówieśniczej takich jak: umiejętność wspólnej zgodnej zabawy, uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela. Na zajęciach będą pojawiały się formy zajęć i aktywności przedszkolnych, np. zabawa swobodna, zabawy ruchowe, muzyczne, zajęcia plastyczne oraz elementy czynności samoobsługowych.

Adresaci: Dzieci w wieku przedszkolnym, które w wyniku pandemii nie uczęszczały do przedszkola przez dłuży okres czasu, tj. min. 6 miesięcy. Zajęcia w pierwszej kolejności przeznaczone są dla dzieci, które w opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego mogą mieć trudności adaptacyjne związane
z powrotem do przedszkola po długotrwałej nieobecności.

Termin i miejsce: Zajęcia będą odbywały się w poradni przy ul. Koncertowej 4 w II połowie sierpnia
w wymiarze 6 godzin tygodniowo (3xtygodniu po 2h).

Osoby prowadzące:

Aneta Chojecka – psycholog: achojecka@edu.um.warszawa.pl

Anna Zaręba – pedagog specjalny: anna.zareba@edu.um.warszawa.pl

Zapisy drogą mailową na wskazane adresy osób prowadzących.

Najnowsze wpisy: