Aktualności

Sprzątanie świata

21.09.2018

Sprzątanie świata 21.09.2018r.

„25 lat dla Ziemi i ludzi”

Dnia 21 września dzieci z naszego przedszkola włączyły się w akcję Sprzątania świata. We wszystkich grupach zostały przeprowadzone zajęcia związane z dbałością o naszą ziemię. Dzieci poznały zagrożenia płynące z zaśmiecania świata. Odwoływały się do własnych doświadczeń, tłumacząc pojęcia ekologia, ochrona środowiska, a w najstarszych grupach recykling. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się gdzie trafiają odpadki oglądając ilustracje związane z tematem. Mogły porównać co dzieje się ze środowiskiem naturalnym, kiedy segreguje się śmieci i kiedy się tego nie robi. Wysłuchały wiersza „Czysty świat, brudny świat” Magdaleny Ledwoń. Uczestniczyły w zabawie logopedycznej „Jak przetwarza się odpady?”.Po zajęciach w grupach dzieci wyszły do ogrodu przedszkolnego i brały udział w zabawie dydaktycznej polegającej na segregowaniu śmieci z podziałem na papier, plastik i szkło. Utrwalały kolory pojemników, do których należy wrzucać surowce wtórne. Za wykonanie zadania otrzymały medale Przyjaciel przyrody. Podczas popołudniowych zajęć kolorowały obrazki związane z tematyką ekologiczną. Myślę, że ochrona środowiska będzie ważna w życiu naszych przedszkolaków, a nawyki segregacji śmieci będą wdrażały w swoich domach.

Najnowsze wpisy: