Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,
rekrutacja do przedszkola rozpocznie się
3 marca 2020 i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

  • elektronicznie – skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

Komunikat na stronie internetowej Biura Edukacji:

https://edukacja.wars
zawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryterium dochodowe

Oświadczenie o wysokości dochodu

Oświadczenie

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć

Serwis Biura Edukacji