Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,
rekrutacja do przedszkola rozpocznie się 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji 24 stycznia 2020 r.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryterium dochodowe

Serwis Biura Edukacji