Aktualności

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

23.04.2021

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,
rekrutacja do przedszkola rozpocznie się 2 marca 2021 r. (wtorek) i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Oświadczenie

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Oświadczenie w sprawie podpisu rodziców


Rekrutacja do przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie w godzinach pracy przedszkola od 7.00- do 17.00.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola rok szkolny 2021_2022


Ze względu na trwającą pandemię i reżim sanitarny obowiązujący w przedszkolu oraz bezpieczeństwo dzieci i pracowników na obecną chwilę nie planujemy organizacji dni otwartych.

Nasze przedszkole: sale dydaktyczne, łazienki, plac zabaw oraz inne pomieszczenia możecie Państwo obejrzeć pod linkiem:
https://przedszkole283.waw.pl/nasze-przedszkole/baza-przedszkola/

Serwis Biura Edukacji

 

Najnowsze wpisy: