Aktualności

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

12.05.2020

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Deklarację potwierdzenia woli zapisu dziecka  można potwierdzić:

elektronicznie w systemie rekrutacyjnympo zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce”

lub

przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Procedura odwoławcza

 

 

Najnowsze wpisy: