Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

Funkcja Imię i nazwisko GR E-mail
Przewodniczący Agnieszka Jaczyńska VIII agnieszka.jaczynska@wp.pl
Za- ca Przewodniczącego Teresa Andrzejewska VI terenia.andrzejewska@gmail.com
Sekretarz Michał Zimniewicz V m.zimniewicz@interia.pl
Skarbnik Magdalena Starowieyska – Zick III m.starowieyska-zick@o2.pl
Członek Paulina Kwiatkowska I paulinakwiatkowska82@gmail.com
Karolina Łapińska II k_lapinska@onet.pl
Katarzyna Wierzbowska-Kutyłowska VII kasiak@ip.waw.pl
Dominka Domańska IV domilika117@gmail.com