Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

Funkcja Imię i nazwisko GR E-mail
Przewodniczący Anna Powierża IV anna.katarzyna.lawniczak@gmail.com
Za- ca Przewodniczącego Dominika Domańska VI domilika117@gmail.com
Sekretarz Michał Zimniewicz VII m.zimniewicz@interia.pl
Skarbnik Magdalena Starowieyska – Zick V m.starowieyska-zick@o2.pl
Członek Anna Ołtarzewska I anna.oltarzewska@o2.pl
Anna Żurawska II ziglinskaanna@gmail.com
Aleksandra Nowaczyńska III aleksandra.matula@gmail.com
Maja Gałecka-Wąsowicz VIII majagw@gmail.com