Plan Pracy

Plan pracy Rady Rodziców Przedszkola nr 283 w Warszawie
rok szkolny 2019/2020

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna
1. Walne zebranie informacyjno-organizacyjne sprawozdawcze:

 • Przyjęcie sprawozdania rocznego
 • Wybór władz Rady
12.09.19 Dyrektor
2. Uchwalenie Regulaminu RR
Uchwalenie Planu pracy
Uchwalenie Planu finansowego
Omówienie organizacji Pasowania na Przedszkolaka
03.10,19 Przewodniczący
3. Omówienie organizacji zbliżających się wydarzeń:

 • Mikołajek,
 • Spotkań przy choince
07.11.19 Przewodniczący
4. Opiniowanie Planu finansowego przedszkola Grudzień Dyrektor
5. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych:

 • Opieka
 • Pomoc socjalna
 • Omówienie organizacji:
 • Dnia Babci i Dziadka,
 • Balu Karnawałowego
09.01.20 Przewodniczący
6. Omówienie bieżących spraw i potrzeb.
Omówienie i wybór wycieczek w semestrze letnim
05.03.20 Przewodniczący
7. Omówienie bieżących spraw i potrzeb. 16.04.20 Przewodniczący
8. Omówienie organizacji przedszkola w następnym roku szkolnym
Opiniowanie planu zajęć dodatkowych
Omówienie organizacji:

 • Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego
 • Pożegnanie 6-latków, przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego
 • Ustalenie listy Rodziców, Dobroczyńców przedszkola (listy gratulacyjne)
14.05.20 Przewodniczący
9. Omówienie bieżących spraw i potrzeb
Planowanie nowego roku szkolnego
Omówienie efektów edukacyjnych.
04.06.20 Przewodniczący