Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy administracji i obsługi

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach administracyjnych:

Kierownik gospodarczy Urszula Stan tel.: 22 643 60 36 email.: ustan@edu.um.warszawa.pl
Pomoc administracyjna Emilia Kruszewska-Jancz tel.: 22 643 60 36 email.: p283@edu.um.warszawa.pl
Intendent Ewa Kosałka tel.: 22 643 60 36 email.: p283@edu.um.warszawa.pl

oraz obsługowych:

  • pomoce nauczyciela,
  • woźne oddziałowe,
  • woźna szatniowa,
  • pracownicy kuchni (kucharka, pomoce kuchenne),
  • dozorcy