Zajęcia dodatkowe

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020

 Rytmika/Taniec

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: wtorek, czwartek i piątek 

Grupa Godziny zajęć Czas trwania zajęć
I 11:00 – 11:20 20 min.
II 11:20 – 11:40 20 min.
III 12:50 – 13:10 20 min.
IV 13:10 – 13:30 20 min.
V 13:30 – 14:00 30 min.
VI 14:00 – 14:30 30 min.
VII 11:40 – 12:10 30 min.
VIII 12:10 – 12:40 30 min.

 

Zajęcia sportowe

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Grupa Dni tygodnia Godziny zajęć Czas trwania zajęć
V Poniedziałek 8:30 – 9:00 30 min.
VI Środa 13:30 – 14:00 30 min.
VII Środa 14:00 – 14:30 30 min.
VIII Środa 14:30 – 15:00 30 min.


Religia

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Grupa Dni tygodnia Godziny zajęć Czas trwania zajęć
VII Poniedziałek 11:40 – 12:10 30 min.
Wtorek 10:30 – 11:00
VIII Wtorek 11:00 – 11:30 30 min.
Środa 11:40 – 12:10

Terapia logopedyczna

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach według planu zajęć nauczyciela logopedy (poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8:00 – 15:00).

Język angielski

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.