Zajęcia dodatkowe

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2021/2022

 Rytmika/Taniec

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: wtorek i czwartek. 

Grupa Godziny zajęć Czas trwania zajęć
I 11:00 – 11:20 20 min.
II 11:20 – 11:40 20 min.
III 12:50 – 13:15 25 min.
IV 13:15 – 13:40 25 min.
V 13:40 – 14:10 30 min.
VI 14:10 – 14:40 30 min.
VII 11:40 – 12:10 30 min.
VIII 12:10 – 12:40 30 min.

 

Zajęcia sportowe

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Grupa Tura Dzień tygodnia Godzina
VI I środa 9.00-9.30
II 9.30-10.00
VIII

I 10.00-10.30
II 10.30-11.00
VII I 11.00-11.30
II 11.30-12.00
V I czwartek 9.00-9.30
II 9.30-10.00


Religia

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Grupa Dni tygodnia Godziny zajęć Czas trwania zajęć
VII poniedziałek 11.30-12.00 30 min
środa 12.00-12.30
VIII poniedziałek 12.00-12.30 30 min
środa 11.30-12.00

Terapia logopedyczna

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach według planu zajęć nauczyciela logopedy (poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8:00 – 15:00).

Język angielski

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.