Zajęcia dodatkowe

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021

 Rytmika/Taniec

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: wtorek i czwartek. 

Grupa Godziny zajęć Czas trwania zajęć
I 11:00 – 11:20 20 min.
II 11:20 – 11:40 20 min.
III 12:50 – 13:15 25 min.
IV 13:15 – 13:40 25 min.
V 13:40 – 14:10 30 min.
VI 14:10 – 14:40 30 min.
VII 11:40 – 12:10 30 min.
VIII 12:10 – 12:40 30 min.

 

Zajęcia sportowe

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Grupa Dni tygodnia Godziny zajęć Czas trwania zajęć
V
VI
VII
VIII


Religia

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Grupa Dni tygodnia Godziny zajęć Czas trwania zajęć
VII Poniedziałek 13:00 – 13:30 30 min.
Środa 11:40 – 12:10
VIII Poniedziałek 13:30 – 14:00 30 min.
Piątek 13:00 – 13:30

Terapia logopedyczna

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach według planu zajęć nauczyciela logopedy (poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8:00 – 15:00).

Język angielski

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.