Aktualności

Procedury informacyjne COVID – 19

28.01.2021

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w przedszkolach prowadzonych przez m.st. Warszawę od dnia 1 września 2020 r. Procedura organizacji opieki w przedszkolach prowadzonych przez m.st. Warszawę od dnia 1 września 2020 r.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez m.st. Warszawę, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: […]

Informacja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola nr 283

26.11.2020

Szanowni Państwo, Informujemy, że Przedszkole nr 283 w Warszawie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30. Jednocześnie przypominamy, iż w czasie trwania pandemii COVID-19 zostały wprowadzone ograniczenia dostępu do przedszkola dla rodziców, tzn: dzieci przyprowadzane są do przedszkola najpóźniej do godz. 8.30 (po tej godzinie dostęp do przedszkola może być utrudniony), dzieci […]