Ubezpieczenie

Warszawski Program NNW m.st.Warszawy do ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w formie elektronicznej

Oferta INTERRISK S.A. wyłoniona została w drodze postępowania brokerskiego przez konsorcjum brokerskie: Marsh – Supra Brokers.
Oferowane ubezpieczenie dedykowane jest dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkól i przedszkoli. Warszawski Program NNW to 8 wariantów do wyboru, które cechuje wysoka suma ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony.

O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie rodzice bądź prawni opiekunowie dzieci. Podkreślamy, że przystąpienie jest dobrowolne.

Korzyści dla Państwa:
• Atrakcyjne warunki ubezpieczenia
• Przystępny cenowo program zapewnia kompleksowa i realna pomoc w przypadku nieszczęśliwych wypadków w szkole jak i podczas innych codziennych aktywności: 24/7
• Ochrona została rozszerzona m.in. o wyczynowe uprawianie sportów i zatrucia pokarmowe
• Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC nauczyciela / NNW dla nauczyciela i jego dzieci

Jak przystąpić?
1. Należy wejść na dedykowana stronę www https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline oraz wpisać kod dla wybranego wariantu ubezpieczenia
a) z rozszerzeniem sportowym la8bt lub
b) bez rozszerzenia sportowego mceph
lub zeskanować kod QR znajdujący się w załącznikach (aby zeskanować kod należy pobrać bezpłatną aplikacje ze sklepu Google Play lub App Store)
2. Wypełnić wszystkie pola wymagane przez aplikacje
3. Opłacić składkę – składka płatna jest jednorazowo za roczny okres ochrony
4. Certyfikat, zakres ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia, otrzymacie Państwo na adres mailowy podany przy zgłaszaniu dziecka do ubezpieczenia

Jeśli przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi do 15 października 2019 roku, to ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie sie od 1 września 2019 roku.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o programie ubezpieczeniowym, warunkach oraz zapisach umownych prosimy i kontakt z Infolinia Supra Brokers S.A.:
• (71) 777 04 26
• (71) 777 04 11
• (58) 766 75 05
• (17) 777 62 57

Co zrobić w razie wypadku?
Jeśli zajdzie jakiekolwiek wypadek lub zdarzenia należy:
• Zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające leczenia i koszty
• Skontaktować się z ubezpieczycielem
• Przekazać ubezpieczycielowi cala dokumentacje wraz z podaniem numeru konta do odbioru świadczenia

Jak zgłosić szkodę?
• telefonicznie pod numerem (22) 575 25 25
• wypełniając formularz internetowy dostępny na stronie https://zgloszenie.interrisk.pl/
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail szkody@interrisk.pl

Warszawski Program NNW plakat