Prawa dziecka

Każde dziecko ma prawo do:

 • imienia i nazwiska
 • rodziny i własnego domu
 • miłości i troski
 • szacunku dla własnych potrzeb
 • akceptacji swoich uczuć
 • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • zabawy i wypoczynku
 • przyjaźni, kolegów i koleżanek
 • pomocy, jeśli jej potrzebuje
 • poszanowania własności
 • możliwości dokonywania wyborów
 • rozmowy na każdy temat

Konwencja dla dzieci

Przestrzeganie praw dziecka w Polsce

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”