Aktualności

Informacja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola nr 283

26.11.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Przedszkole nr 283 w Warszawie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30. Jednocześnie przypominamy, iż w czasie trwania pandemii COVID-19 zostały wprowadzone ograniczenia dostępu do przedszkola dla rodziców, tzn:

  1. dzieci przyprowadzane są do przedszkola najpóźniej do godz. 8.30 (po tej godzinie dostęp do przedszkola może być utrudniony),
  2. dzieci odbierane są przez wyznaczonych pracowników przy wejściu do budynku przedszkola,
  3. podczas odbioru upoważniony pracownik przedszkola przyprowadza dziecko do rodzica.

Powyższe ograniczenia związane są z przestrzeganiem procedur oraz wytycznych GIS i PSSE a także z troską o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola.

 Z wyrazami szacunku

Grażyna Sajnóg
Dyrektor Przedszkola nr 283
oraz Pracownicy

 

Najnowsze wpisy: