Grupa III Misie

Witamy w grupie Misiów!

„Misie” to grupa dzieci czteroletnich.

W naszej grupie uczymy się głównie przez zabawę. Dzieci są otwarte i ciekawe świata. Wszystkie nasze działania zmierzają do osiągnięcia samodzielności, poznania siebie i dostrzegania innych. Misie chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach proponowanych przez nauczycielki przedszkola. Lubią taniec, śpiew, zajęcia plastyczne i ruchowe. Przyjemność sprawia im zabawa w teatr i improwizacja artystyczna. Czterolatki pasjonuje przyroda, z zaangażowaniem obserwują otaczający je świat podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym. Po różnorodnych zajęciach chętnie odpoczywają przy słuchaniu bajek i muzyce relaksacyjnej.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
Plan pracy z j. angielskiego

Wrzesień 2021

Październik 2021

Wrzesień 2021

Październik 2021