Aktualności

PRACA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH W LIPCU I SIERPNIU 2020 R0KU

29.05.2020

Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
w lipcu i sierpniu 2020 r.

Poniżej publikujemy wykaz terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy w lipcu i sierpniu 2020 r.

Poza ustalonymi przerwami przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach w okresie zbliżających się wakacji będą prowadziły zajęcia dla dzieci.

Terminy pracy i przerwy w działalności poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów z radami rodziców.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę w lipcu i sierpniu 2020 r.

Najnowsze wpisy: