ZBIÓRKA MAKULATURY

I. Uratuj sosnę
Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie sześciometrowej sosny.
Nasze przedszkole organizuje akcję ekologiczną - zbiórkę makulatury.
Prosimy rodziców o przyłączenie się do akcji poprzez dostarczenie do przedszkola: czasopism, gazet, złożonych kartonów, książek pozbawionych okładek.
Prosimy o przekazywanie makulatury nauczycielom grup.

II. Konkurs "Zbiórka makulatury" organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od 2003 roku. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza. W ramach poprzednich edycji konkursu dzieci zebrały ponad 4,5 tys. kilogramów makulatury.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów. Ważne jest, by nauczyć najmłodszych mieszkańców Mazowsza właściwego postępowania z odpadami.

Konkurs – to przede wszystkim nauka poprzez zabawę i zdrową rywalizację. Biorąc w nim udział najmłodsi uczą się jak segregować odpady i w jaki sposób odzyskiwać surowce wtórne. Konkurs jest także pretekstem dla przedszkoli i szkół do poruszenia na zajęciach tematów związanych z ochroną środowisk. Nasze przedszkole w roku szkolnym 2009/2010 przystąpiło do udziału w konkursie i tak oto przy pomocy rodziców naszych wychowanków zebraliśmy:
     - w roku szkolnym 2009/2010 - 1 500 kg
     - w roku szkolnym 2010/2011 - 1 450 kg 
     - w roku szkolnym 2011/2012 - 3 220 kg

Dziękujemy małym i dużym „ekologom” za wysiłek i pomoc w zbiórce makulatury.