XI Edycja Przeglądu Recytatorskiego oraz V Edycja Przeglądu Plastycznego pod wspólnym tytułem „Twórczość Urszuli Kozłowskiej”.

 

W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Przedszkolu nr 283 w Warszawie przy ul. Puszczyka 6 odbyła się jedenasta edycja Przeglądu Recytatorskiego, w którym wzięło udział trzynaście przedszkoli oraz piąta edycja Przeglądu Plastycznego, na który wpłynęło 28 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami (malowanie farbami, pastele, malowanie plasteliną, wycinanka, wyklejanka).

Patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Pan Robert Kempa.

Celem Przeglądu jest rozwijanie uzdolnień recytatorskich, scenicznych i plastycznych, popularyzacja literatury dziecięcej, poznanie autorów ulubionych książek dla dzieci oraz integracja ursynowskiego środowiska przedszkolnego.

Przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności aktorskie recytując wiersze Pani Urszuli Kozłowskiej, która była honorowym gościem spotkania. Scenę dekorowały prace plastyczne ilustrujące prezentowane wiersze.

Pani Urszula Kozłowska jest wszechstronną autorką twórczości dla dzieci. Spod jej pióra wyszły wiersze dla dzieci, bajki, baśnie, legendy. Utwory napisane przez poetkę urzekają pomysłowością i poczuciem humoru. W zbiorach Pani Urszuli Kozłowskiej znajdziemy również wierszyki "łamiące języki", które są doskonałym ćwiczeniem językowym oraz sprawdzianem umiejętności recytatorskich dzieci.

Po występach przedszkolaki mogły usłyszeć wiersze czytane przez autorkę oraz dowiedzieć się jak powstają jej książki.  Przedszkolaki otrzymały dyplomy i nagrody książkowe z utworami Pani Urszuli Kozłowskiej. Był też czas na wspólne zdjęcie z Panią Urszulą oraz otrzymanie dedykacji w ulubionej książce.

Gratulujemy dzieciom sukcesów. Dyrektorom i Nauczycielom ursynowskich przedszkoli dziękujemy za wspieranie rozwoju talentów wychowanków oraz za przygotowanie ich do udziału w Przeglądzie.

http://www.haloursynow.pl/galerie/szpak-i-frak-przedszkolaki-z-ursynowa-recytuja-wie,2127/26111

http://ursynow.pl/xi-edycja-przegladu-recytatorskiego-oraz-v-edycja-przegladu-plastycznego-tworczosc-urszuli-kozlowskiej/

Powiązane galerie:


XI Przegląd recytatorski oraz V Przegląd plastyczny pod wspólnym tytułem „ Twórczość Urszuli Kozłowskiej”