WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców, dane do przelewu:

Rada Rodziców Przedszkola nr 283 w Warszawie
02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6 
Nr konta:  13 1500 1865 1218 6012 9778 0000
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę