UCHWAŁY RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2017/2018

 

Uchwała nr 1, 2017-2018
w sprawie Zatwierdzenia składu Rady Rodziców 

Uchwała nr 2, 2017-2018 
w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 3, 2017-2018 
w sprawie Zatwierdzenia składu Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej 

Uchwała nr 4, 2017-2018 
w sprawie Planu Finansowego

Uchwała nr 5, 2017-2018
w sprawie Opiniowania Planu Finansowego

 

Rok szkolny 2016/2017

Uchwała nr 1, 2016-2017
w sprawie Zatwierdzenia składu Rady Rodziców

Uchwała nr 2, 2016-2017
w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 3, 2016-2017
w sprawie Zatwierdzenia składu Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4, 2016-2017
w sprawie Planu Finansowego

Uchwała nr 5, 2016-2017
w sprawie Składki na Radę Rodziców

Uchwała nr 6, 2016-2017
w sprawie Opiniowania Planu Finansowego