ZEBRANIA GRUPOWE

Zapraszamy Rodziców na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2018/2019.

Grupa

Czwartek
6 września 2018

Poniedziałek
10 września 2018

Wtorek
 11 września 2018

I

-

16:30

-

II

-

-

16:30

III

-

-

17:30

IV

17:30

-

-

V

17:00

-

-

VI

-

17:00

-

VII

-

-

17:00

VIII

-

-

17:00

 

Na spotkanie zapraszamy Państwa bez dzieci.