Aktualności

STRAJK

07.04.2019

Szanowni Rodzice,

w związku ze strajkiem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi informujemy o zawieszeniu zajęć w przedszkolu w okresie:

od 23.04.2019 r. do 23.04.2019 r.

Dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu oraz nie będzie w stanie realizować zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.

Mamy świadomość, iż przekazane w dniu dzisiejszym informacje mogą ulec zmianie. Będziemy wspólnie z Radą Rodziców przekazywać Państwu aktualne wiadomości.

 

 

 

 

Rodzicom za wsparcie i wyrozumiałość.

Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy Przedszkola

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21516-lista-placowek

Najnowsze wpisy: