Sokolje oko

Sokolje oko.

Udeleženci na daljavo 2 korakih, opazujejo drevo, ki ga nakaže vodja, in njegovo neposredno okolico (znotraj polmera 2 koraki). Nato vodja izda ukaz: O obrazu, brez pogleda nazaj 25 koraki naprej marš! Med tem pohodom naredi nekaj sprememb (ne več kot pet) v drevesu in okoli njega. Potem ko so se udeleženci ustavili, je dan drug ukaz: ,,O obrazu, 25 koraki naprej marš! Tako se vsi vrnejo na prejšnja mesta in poskušajo opaziti, kakšne spremembe so bile narejene. Vsi pozorno opazujejo in beležijo v spomin opažene spremembe, vendar teh opažanj ne pove na glas. Po 1 minutah vpraša gostitelj, ki je opazil eno spremembo, igralci dvignejo roko, isto se ponovi pri 2, 3, 4, 5 sprememba. Tekmovalec, ki je poročal, da je opazil vseh pet sprememb (ali štiri, če nihče ni opazil pet), jih je treba našteti in pokazati. Zmagovalec je ta, kdo bo pokazal največ sprememb.

Pustite odgovor

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena *