RAMOWY ROZKŁAD DNIA
grupy dzieci młodszych w wieku 3 i 4 lat

 

Powitanie dnia w przedszkolu

07:00-08:20

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

08:20-08:40

Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

08:30-09:15

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

Realizacja podstawy programowej

09:15-09:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów – doskonalenie czynności.

09:30-09:50

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

09:50-10:30

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30-11:30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11:30-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12:00-12:40

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Popołudniowy czas w przedszkolu

12.40-12.50

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12:50-14:20

Dzieci 3 letnie – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie,

Dzieci 4 letnie – relaks poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie, praca indywidualna z dziećmi, Zajęcia dodatkowe: rytmika, plastyka, zajęcia teatralne, zabawy ogólnorozwojowe.

14:20-14:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

14:30-15:00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:50-16.00

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

16:00-17:30

Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
grupy dzieci starszych w wieku 5 i 6 lat

 

Powitanie dnia w przedszkolu

07:00-08:20

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

08:20-08:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

Zabawy rytmiczne.

08:30-09:10

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie prac dyżurnych.

Realizacja podstawy programowej

09:10-09:20

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

09:20-10:20

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką zajęć.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Religia - dla 6-latków.

10:20-11:50

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:50-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00-12.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

Popołudniowy czas w przedszkolu

12.30-12.45

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.
Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

12:45-14:20

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zajęcia dodatkowe: rytmika, plastyka, zajęcia teatralne, zabawy ogólnorozwojowe.
Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

14:20-14:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

14:30-14:50

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:50-16.00

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

16:00-17:30

Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.