Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

 

Szanowni Państwo,

rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 wzorem ubiegłych lat będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone będzie zgodnie 

z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

Szanowni Rodzice,

w terminie od 20 kwietnia od godz. 13.00 (piątek)  do 27 kwietnia do godz.16.00 (piatek)

potwierdzają Państwo wolę zapisu dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki