Rekrutacja na rok 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 wzorem ubiegłych lat będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

Kryterium dochodowe

Wykaz telefonów pracowników Urzędów Dzielnic

Oświadczenie

Oświadczenie o wysokości dochodu

 

Rekrutacja do przedszkola

Rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek
o przyjęcie dziecka oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

Termin: 20 lutego 2019 r.  od godz. 13:00 do 8 marca 2019 r. do godz. 16:00

Wniosek należy składać u dyrektora przedszkola:

Poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00 ; 15.00 – 17.00
Środa w godz. 15.00 – 17.00
Czwartek w godz. 10.00 – 12.00 ; 16.00 – 17.30

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy na dni otwarte do przedszkola w terminach:
20.02.2019 r. godz. 17.30 – 18.30
27.02.2019 r. godz. 17.30 – 18.30    

Serwis Biura Edukacji