Plan Pracy

Plan pracy Rady Rodziców Przedszkola nr 283 w Warszawie
rok szkolny 2018/2019

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna
1. Walne zebranie informacyjno-organizacyjne sprawozdawcze:

 • Przyjęcie sprawozdania rocznego
 • Wybór władz Rady
13.09 Dyrektor
2. Uchwalenie Regulaminu RR

Uchwalenie Planu pracy

Uchwalenie Planu finansowego

27.09 Przewodniczący
3. Omówienie organizacji Pasowania na Przedszkolaka

Przedstawienie propozycji wycieczek

18.10 Przewodniczący
4. Omówienie organizacji zbliżających się wydarzeń:

 • Mikołajek,
 • Spotkań przy choince
22.11 Przewodniczący
5. Opiniowanie Planu finansowego przedszkola Grudzień Dyrektor
6. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych:

 • Opieka
 • Pomoc socjalna
 • Omówienie organizacji:
 • Dnia Babci i Dziadka,
 • Balu Karnawałowego
10.01 Przewodniczący
7. Omówienie bieżących spraw i potrzeb.

Omówienie i wybór wycieczek w semestrze letnim

21.02 Przewodniczący
8. Omówienie bieżących spraw i potrzeb. 28.03 Przewodniczący
9. Omówienie organizacji przedszkola w następnym roku szkolnym

Opiniowanie planu zajęć dodatkowych

Omówienie organizacji:

 •  Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego
 •  Pożegnanie 6-latków, przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego
 •  Ustalenie listy Rodziców, Dobroczyńców przedszkola (listy gratulacyjne)
25.04 Przewodniczący

10.

Omówienie bieżących spraw i potrzeb

Planowanie nowego roku szkolnego

Omówienie efektów edukacyjnych.

06.06 Przewodniczący