PRAWA DZIECKA

 Każde dziecko ma prawo do:
- imienia i nazwiska
- rodziny i własnego domu
- miłości i troski
- szacunku dola własnych potrzeb
- akceptacji swoich uczuć
- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- zabawy i wypoczynku
- przyjaźni, kolegów i koleżanek
- pomocy, jeśli jej potrzebuje
- poszanowania własności
- możliwości dokonywania wyborów
- rozmowy na każdy temat


- konwencja dla dzieci

- przestrzeganie praw dziecka w Polsce

- dzieci w Polsce


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"