LOGOPEDA W PRZEDSZKOLU


GODZINY PRACY LOGOPEDY
Poniedziałek, Wtorek, Środa  8.00 - 15.00
 
KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W każdy wtorek w godzinach 12.00-12.30
W pierwsza środa 
miesiąca w godzinach 16.30  - 17.30Logopeda:
• przeprowadza badania przesiewowe podczas których wyłania dzieci wymagające opieki logopedycznej
• prowadzi indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami mowy i wadami wymowy
prowadzi grupowe zajęcia profilaktyczne

Grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej obejmują  ćwiczenia oddechowe, gimnastykę buzi i języka, a także wprowadzają elementy logorytmiki. Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszłych wad wymowy.

Program grupowych zajęć logopedycznych składa się z następujących etapów:
1. Ćwiczenia usprawniające artykulatory:
- ćwiczenia oddechowe.
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
- ćwiczenia emisyjno- głosowe.
2. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.
- ćw. ortofoniczne.
- ćw. stymulujące rozwój słuchu fonemowego.
- ćw. i zabawy z muzyką - logorytmika.
- ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej i słuchowej).