Podsumowanie akcji "Góra Grosza"

XVIII  EDYCJA AKCJI GÓRA GROSZA

Kolejny raz nasze przedszkole przyłączyło  się do akcji  "Góra Grosza" . W czasie akcji  w holu przedszkola umieszczono specjalne pojemniki, do których można było wrzucać pieniądze. W marcu, po  przeliczeniu  drobniaków, pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Pieniądze uzbierane w pokaźną  "górę grosza" mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych. Więcej informacji na temat akcji  znajdziecie państwo na stronie internetowej  www.towarzystwonaszdom.pl

XVIII  edycja akcji „Góra Grosza” zakończyła się w naszym przedszkolu

zebraniem kwoty 878 zł 08 gr.

Zgodnie z powiedzeniem „grosz do grosza” każda grupa starała się jak najszybciej zapełnić  swój pojemnik.  Poniżej przedstawiamy wyniki każdej grupy.

Grupa I – 84 zł 93 gr.

Grupa V – 122zł 46 gr.

Grupa II – 122 zł 40 gr.

Grupa VI – 152 zł 64 gr.

Grupa III – 115 zł 70 gr.

Grupa VII – 61 zł 80 gr.

Grupa IV – 88 zł 40 gr.

Grupa VIII – 129 zł 75 gr.

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za okazane serce. Pamiętajmy!                     „Jeden grosz znaczy niewiele,

ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie”!