Plan pracy Rady Rodziców
Przedszkola nr 283 w Warszawie
rok szkolny 2017/2018

L.p

Zadanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Walne zebranie informacyjno – organizacyjno – sprawozdawcze:

- Przyjęcie sprawozdania rocznego

- Wybór władz Rady

15.09

Dyrektor

2.

Uchwalenie Planu pracy

Uchwalenie Planu finansowego

Omówienie organizacji Pasowania na Przedszkolaka

Przedstawienie propozycji wycieczek

05.10

Przewodniczący

3.

Omówienie organizacji zbliżających się wydarzeń: Mikołajek, Spotkań przy choince

16.11

Przewodniczący

4.

Opiniowanie Planu finansowego przedszkola

Grudzień

Dyrektor

5.

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych:

- Opieka

- Pomoc socjalna

Omówienie organizacji: Dnia Babci i Dziadka, Balu Karnawałowego

11.01

Przewodniczący

6.

Omówienie bieżących spraw i potrzeb.

Omówienie i wybór wycieczek w semestrze letnim

01.03

Przewodniczący

7.

Omówienie bieżących spraw i potrzeb.

19.04

Przewodniczący

8.

Omówienie organizacji przedszkola w następnym roku szkolnym

Opiniowanie planu zajęć dodatkowych

Omówienie organizacji:

- Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego

- Pożegnanie 6-latków, przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego

-Ustalenie listy Rodziców, Dobroczyńców przedszkola (listy gratulacyjne)

17.05

Przewodniczący

9.

Planowanie nowego roku szkolnego

Omówienie efektów edukacyjnych.

14.06

Przewodniczący