MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNY
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
"Warszawa stolicą czystości"

Konkurs jest częścią programu "Warszawa stolicą czystości". Patronami przedsięwzięcia są: Biuro Edukacji i Biuro Ochrony Środowiska. Konkurs organizują: Koordynator miejski i koordynatorzy dzielnicowi programu.

Celem konkursu jest:
• Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony najbliższego środowiska.
• Kształtowanie świadomości potrzeby wykorzystywania toreb wielokrotnego użytku.
• Propagowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości śmieci poprzez używanie toreb wielokrotnego użytku.
• Rozumienie potrzeby ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych.
• Popularyzacja i promocja programu ekologicznego.

Zadaniem dzieci jest samodzielne wykonanie prac plastycznych, których tematem wiodącym jest ekologia oraz symbole Warszawy.