Aktualności

STRAJK

04.04.2019

Szanowni Państwo,

przekazujemy:

  1. List Prezydenta m.st. Warszawy  pana Rafała Trzaskowskiego skierowany do rodziców,
  2. Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.
    Wzór wniosku do ZUS
    Wzór oświadczenia

Linki do czystych druków poniżej:

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Najnowsze wpisy: