Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy?

Obserwując nasze dzieci od momentu urodzenia do starszego wieku przedszkolnego (0-6), zauważamy, że ich mowa rozwija się według pewnych prawidłowości. Dzieci przechodzą przez kolejne etapy rozwoju mowy(okres melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej), by zakończyć go w wieku 6-7 lat. Czasami mamy wątpliwości słysząc jak nasze dziecko nie wymawia pewnych głosek, zniekształca je, zastępuje trudniejsze głoski łatwiejszymi, opuszcza głoski. Niepokoi nas zbyt wolny rozwój mowy dziecka w porównaniu z rówieśnikami, słabe umiejętności konstruowania wypowiedzi zdaniowych.  Przedstawiam poniżej symptomy niepokojących sygnałów w rozwoju mowy dziecka, które z logopedycznego punktu widzenia wymagają konsultacji ze specjalistą.

Rodzicu! Warto udać się z dzieckiem do logopedy, gdy:

Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż.:
 • a nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab np.: bababa, mamama,
 • nadal oddycha stale przez usta,
 • nadmiernie ślini się,
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.

Twoje dziecko w okresie 1-2 r.ż.

 • nie potrafi dmuchać,
 • nie reaguje na zadawane pytania na przykład „Gdzie jest lala?”, „Gdzie jest mama?
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Daj misia”, „Pokaż gdzie masz oko?”
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.

Twoje dziecko w okresie między 3-4 r.ż.

 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie wymawia głosek:  l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź,
 • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania bajek, podczas zabawy albo w czasie rozmowy z Wami.

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż

 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast „buty” mówi „puty”.
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,
 • nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoską „l” lub „j”,
 • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.

Rodzicu! Jeżeli u Twojego dziecko rozwój mowy nie przebiega prawidłowo, zgłoś się ze swoja pociechą do logopedy, który pomoże stymulować mowę Twojego dziecka, usprawni jego narządy artykulacyjne, w razie konieczności skieruje na dodatkowe badania.

Jeżeli Twoje dziecko ukończyło 7 r.ż  i nadal mówi nieprawidłowo, logopeda pomoże korygować wady wymowy. Terapia wad wymowy jest wtedy procesem długotrwałym, gdyż wykształciły się już nieprawidłowe nawyki artykulacyjne. Niekorygowane wady wymowy bez fachowej pomocy pozostaną na całe życie. Mają one wpływ na obniżenie poczucia wartości dziecka, na jego relacje z rówieśnikami a przede wszystkim utrudniają naukę pisania i czytania.

 

 

Kinga Kowalik