HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

GRUPA

TERMIN/DZIEŃ

GODZINY

Grupa I

Ostatni wtorek miesiąca

16.30 - 17.30

Grupa II

Pierwsza środa miesiąca

16.00 - 17.00

Grupa III

Pierwszy czwartek miesiąca

17.00 - 18.00

Grupa IV

Pierwszy poniedziałek miesiąca

17.30 - 18.30

Grupa V

Pierwszy czwartek miesiąca

17.00 - 18.00

Grupa VI

Pierwsza środa miesiąca

16.30 - 17.30

Grupa VII

Pierwszy wtorek miesiąca

17.00 - 18.00

Grupa VIII

Pierwszy wtorek miesiąca

17.00 - 18.00

Logopeda

Pierwszy poniedziałek miesiąca

16.30 - 17.30

Każdy wtorek

12.00 - 12.30

Kontakty indywidualne - tę formę kontaktów traktujemy jako podstawową w naszych relacjach z rodzicami. Ogólna wiedza o dziecku i rodzinie, pomaga w przyjęciu właściwych postaw wobec różnych zachowań dziecka oraz pozwala określić formę współpracy z rodzicami. Jest to czas wymiany wzajemnych spostrzeżeń, uwag i pochwał dotyczących dziecka. W ramach spotkań nauczyciel gromadzi opinie oraz uwagi rodziców o dziecku i konfrontuje je z własnymi obserwacjami. Rodzice systematycznie otrzymują informacje sukcesach, zachowaniu, postępach i trudnościach swojego dziecka.