AKCJE CHARYTATYWNE
Góra Grosza
Akcja Góra Grosza organizowana jest we wszystkich typach przedszkoli i szkół w całej Polsce.

Organizatorem dziesiątej już edycji jest Towarzystwo NASZ DOM, z siedzibą w Warszawie.
Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.
Towarzystwo współpracuje w akcji ze wszystkimi mediami centralnymi i lokalnymi.
Sponsorami akcji są firmy wspomagające Towarzystwo NASZ DOM w przeprowadzaniu akcji, w tym w szczególnie w transporcie monet (Firma Kurierska) w przeliczaniu monet, ochronie, w opiece finansowej i organizacyjnej (BANK).

Celem akcji jest zbieranie funduszy na następujące programy pomocy dzieciom odseparowanym od rodziny:
• Pomoc rodzinnym domom dziecka
• Pomoc dla Domów dla Dzieci (Domów powstałych w wyniku przekształcenia dużych domów dziecka)
• Pomoc dla domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych w tworzeniu parorodzinnych warunków opieki i wychowania poprzez tworzenie autonomicznych grup mieszkaniowych i reorganizacje placówek.
• Tworzenie samodzielnych grup usamodzielniania dla młodzieży z domów dziecka.
• Programy szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych.
• Programy terapeutyczne dla dzieci odseparowanych od rodzin.

Przedszkole od wielu lat bierze udział w akcji. Nasi wychowankowie wiedzą, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżanką i kolegą, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Uzbieraliśmy i przekazaliśmy Towarzystwu Nasz Dom:
w X edycji, w roku szkolnym 2009/2010 - 157, 78 zł
w XI edycji, w roku szkolnym 2010/2011 - 324, 80 zł.

w XII edycji, w roku szkolnym 2011/2012 - 181,00 zł.

w XIII edycji, w roku szkolnym 2012/2013 - 1 127,64 zł

w XIV edycji w roku szkolnym 2013/2014 - 502,93 zł

w XV edycji w roku szkolnym 2014/2015 - 507,91 zł

w XVI edycji w roku szkolnym 2015/2016 - 554,60 zł

 
Dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za pomoc w wspieraniu akcji i liczymy na coraz większą „górę grosza" w kolejnych zbiórkach.

Dzieci - dzieciom
Na terenie przedszkola zbieramy dary, które corocznie przekazywane są na rzecz małych podopiecznych Domu Dziecka nr 10 w Warszawie.

Nasi wychowankowie uczą się empatii, tolerancji, akceptacji drugiego człowieka i otwarcia na potrzeby innych.
Dzieci i ich rodzice poprzez aktywny udział i ofiarność czują się współorganizatorami przedsięwzięć, które także wpływają na kształtowanie ich pozytywnych postaw społecznych.

Przedszkolaki wraz z rodzicami i personelem przedszkola zebrali bardzo dużą ilość słodyczy, które jeszcze przed świętami trafiły do dzieci najbardziej potrzebujących naszej pomocy. Wspaniały dar serca, dzieci - dzieciom.

Pomóżmy pomagać
Los bezdomnych zwierząt nie jest nam obojętny. Przy wsparciu i pomocy naszych przedszkolaków i ich rodziców zgromadziliśmy pokaźną ilość karmy, kocyków, poduszek, zabawek, które opuszczonym, bezdomnym zwierzakom dadzą odrobinę przyjemności i ciepła.
Zebrane dary zostały przekazane mieszkańcom Przytuliska AMI, które działa pod patronatem Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.


Przedszkolaki Powodzianom
W czerwcu 2010 r. w naszym przedszkolu została przeprowadzona akcja pomocy powodzianom, którzy ucierpieli w tegorocznej powodzi.
Akcja ,,Pomagamy" odbyła się pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.
Zainteresowani Rodzice naszych wychowanków oraz pracownicy przedszkola podarowali najbardziej potrzebne środki chemiczne, min.: proszki do czyszczenia, proszki do prania, płyny do mycia, autany, rękawice gumowe. Zebraliśmy produkty na kwotę 1 053, 02 zł.

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy podali pomocną dłoń ludziom znajdującym się w katastrofalnej sytuacji.

Zamiast grosika – daj batonika
Celem akcji jest zbiórka słodyczy dla dzieci będących pod opieką ursynowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domów Dziecka.

Finał 11 edycji świątecznej akcji charytatywnej zakończył się 8 grudnia 2011 r. koncertem „Hej gwiazdeczko, co lśnisz na niebie”.
Finał uświetnił występ dzieci z zespołu „55” Przedszkola nr 55 i Szkoły Podstawowej nr 313 oraz chór „Vox Cordis” działający przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

W tegorocznej akcji zbieraliśmy słodycze dla dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej, Domów Dziecka w Równem, Radoryżu Smolnym oraz w Dębinkach.
Szczególną wdzięczność wzbudza fakt, że nas wychowankowie zbierali dary na rzecz innych dzieci, bardzo potrzebujących wsparcia, akceptacji i życzliwości.

Dziękujemy rodzicom i dzieciom i liczymy na udział w kolejnych edycjach.


„Radość przeżywa się tylko wtedy,
gdy sprawia się ją innym.”
Karl Barth